RSS vir

Impresum

RAST, revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja

IZDAJATELJICA:
Mestna občina Novo mesto

SOIZDAJATELJICE:
Občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter Založba Goga

UREDNIŠTVO:
Rasto Božič (odgovorni urednik, Odmevi in odzivi)
Ivan Gregorčič (Literatura)
Dragica Breščak (Kultura)
Joža Miklič (Družbena vprašanja)
Janko Orač (likovni urednik)

NASLOV UREDNIŠTVA:
Mestna občina Novo mesto
Seidlova 1
8000 Novo mesto
s pripisom: za revijo Rast

tel.: (07) 39-39-253
faks: (07) 39-39-208
el. pošta: rast@novomesto.si

LEKTOR:
Peter Štefančič

NAROČNINA:
Podračun Mestne občine Novo mesto, št. 01285-0100015234
s pripisom: za revijo Rast.
Letna naročnina za fizične osebe je 18,80 EUR, za pravne osebe 31,30 EUR.

Prispevke sprejemajo tajništvo revije in uredniki.

Nenaročenih rokopisov in drugih gradiv ne vračamo. Prispevki naj bodo napisani elektronsko, priporočena dolžina je 20.000 znakov s presledki, Odmevi in odzivi 8.000 znakov s presledki, priporočeni format MS Word. Odstopanja od opisanega so možna le po dogovoru z odgovornim urednikom. Vsi prispevki so lahko objavljeni tudi spletno.