RSS vir

Revija Rast, št. 5-6/2015

Joža Miklič: Mestna oblast

V kasnih petdesetih letih prejšnjega stoletja so v Mariboru ugotovili, da so dozoreli pogoji za ustanovitev mestne oblasti.

več » (pdf)

Revija Rast, št. 5-6/2015

Tomaž Savšek: TPV in razvoj avtomobilske industrije v Novem mestu

Avtomobilska industrija ima na Dolenjskem bogato tradicijo in zgodovino. Njeni začetki segajo v petdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so v Novem mestu ustanovili podjetje Moto montaža.

več » (pdf)

Revija Rast, št. 5-6/2015

Goran Milovanović: Nemirno ustvarjalno hrepenenje

Vladimir Lamut, Portreti kostanjeviških igralcev, razstava ob 100-letnici rojstva Vladimirja Lamuta, Galerija Božidarja Jakca – Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 17. julij – 20. september 2015.

več » (pdf)

Revija Rast, št. 5-6/2015

Borut Križ: Stane Gabrovec (1920 – 2015) – Nestor slovenske prazgodovinske arheologije

V začetku leta smo se poslovili od staroste slovenske prazgodovinske arheologije, akademika dr. Staneta Gabrovca. Arheolog, profesor in široki humanist je preminil v 95. letu in počiva v rodnem Kamniku.

več » (pdf)

Revija Rast, št. 1-2/2015

Jože Colarič: Govor ob Krkini 60-letnici

Govor predsednika Krkine uprave in njenega generalnega direktorja Jožeta Colariča na slavnostni akademiji ob 60-letnici družbe, Novo mesto, 23. april 2014.

več » (pdf)

Revija Rast, št. 5-6/2014

Joža Miklič: Lokalne pobude za socialno varnejšo prihodnost

Našo državo vodijo izjemno centralistično.

več » (pdf)

Revija Rast, št. 5-6/2014

Joža Miklič: Ali razvojno dohitevamo druge občine

Da, dohitevajo ga zagotovo mladi. Imamo diamantno maturantko leta 2014 in kar nekaj zlatih, prejemnika zlate medalje za inovacijo znanstvene olimpijade Genius 2014, zmagovalne športnike, kreativne arhitekte, na svetovnih srečanjih nagrajene plesalce in še bi lahko naštevali...

več » (pdf)

Revija Rast, št. 3-4/2014

Simona Gorjup: Od laboratorija do podjetja svetovnih razsežnosti – 60 let Krke

Krka je v svoji 60-letni zgodovini iz majhne­ga laboratorija zrasla v veliko mednarodno ge­nerično farmacevtsko podjetje.

več » (pdf)

Revija Rast, št. 1-2/2014

Maja Regina: Položaj osipnikov in program projektnega učenja za mlajše in odrasle

»Nobenega upanja nimamo več v prihodnosti našega ljudstva, če bo to odvisno od današnje lahkomiselne mladine; zakaj ta mladina je brez dvoma neznosna, brezobzirna in premodra za svoja leta. Ko sem bil še jaz mlad, so me učili lepega vedenja in spoštovanja do staršev, današnja mladina pa hoče vse bolje vedeti, kakor vemo odrasli, in hoče zmerom imeti prvo besedo … « (Heziod, okoli 700 pr. n. š.)

več »

Revija Rast, št. 5-6/2013

Monja Pust: Iz preteklosti v prihodnost

Pod Šipčevim hribom, ki ponuja čudovit pogled na Novo mesto, leži tudi Šolski center Novo mesto[1]. Zavod, ki s svojim vzgojno-izobraževalnim delovanjem vsak dan prinaša med družbo prek dijakov in zaposlenih nove izkušnje, spoznanja in vrednote s tem, ko usmerja, izobražuje in vzgaja.

več »

Revija Rast, št. 3-4/2013

Natalija Zanoški: Vprašalnika o mnenju prebivalcev in strokovne javnosti o starem novomeškem jedru, 2013

Vprašalnika: Petra Ostanek, Joža Miklič, Natalija Zanoški Grafični prikazi: Darko Plevnik, Natalija Zanoški

več »

Revija Rast, št. 3-4/2013

Petra Ostanek in Natalija Zanoški: Nujne spremembe!!! Akcija!!!

več »

Revija Rast, št. 1-2/2013

Zvezdana Bajc: Družbena odgovornost kot del poslovne strategije

Družbeno odgovorna naravnanost je prisotna na vseh ravneh Krkinega delovanja. Je temeljna usmeritev te družbe že vse od njene ustanovitve in je neločljivo povezana z njenim poslanstvom zdravega življenja

več »

Revija Rast, št. 5-6/2012

Joža Miklič: Les je lep

Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020

več »

Revija Rast, št. 3-4/2012

Joža Miklič: Družbeno odgovorno ravnanje

24. Forum odličnosti in mojstrstva, Hotel Šport, Otočec, 23. maj 2012

več »

Revija Rast, št. 1-2/2012

Marija Jurekič: Destruktivni kanibalizem v gradbeništvu

Danes se okoli gradbeništva dogajajo težko razumljive, težko dojemljive in nesprejemljive stvari. Ko v medijih nekdo, ki ni vključen in prizadet v dogajanje, bere o zlomu gradbeništva in gradbenih baronov, o domnevnih kartelih, precenjenih javnih naložbah, zaploska tistim, ki želijo dati vse gradbenike v en koš in na grmado, ne glede na to, ali so kradli ali so bili okradeni. In naj pridejo tuji gradbinci, kot so zapisali v enem izmed dnevnikov.

več »

Revija Rast, št. 6/2011

Ivan Kuljaj: Kaj in kako z novomeškim turizmom

To je bilo vprašanje, ki me je glodalo, ko me je leta 2007 župan Alojzij Muhič povabil k sodelovanju in mi dodelil položaj njegovega svetovalca za turizem.

več »

Revija Rast, št. 5/2011

Tomaž Savšek: Smernice razvoja v avtomobilski industriji

več »

Revija Rast, št. 5/2011

Joža Miklič: Pogled znanosti na razvoj jugovzhodne regije

več »

Četrta številka, leto 2011

Joža Miklič: Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje

Starši in vzgojno-izobraževalne ustanove nosijo izjemno odgovornost, da otroke že od malega vzgajajo in izobražujejo v skladu s človeškim dostojanstvom, je bil temeljni poudarek Foruma Otočec 2011.

več »

Četrta številka, leto 2011

Anton Maver: Prispevek k univerzitetnemu prostoru

Občina Mokronog-Trebelno leži na območju Mirnske in Raduljske doline ter sodi med manjše občine.

več »

Četrta številka, leto 2011

Anton Maver: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju

Z analitičnim pristopom in ob sodelovanju občank in občanov smo se v občini Mokronog-Trebelno odločili glede vizije razvoja lokalne skupnosti, ki jo predstavljam v nadaljevanju.

več »

Druga in tretja številka, leto 2011

Joža Miklič, Boris Bukovec: Združujejo se prizadevanja za ustanovitev univerze Novo mesto

Posvet Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja – prispevek k univerzitetnemu prostoru, 7. marec 2011, Novo mesto.

več »

Druga in tretja številka, leto 2011

Damir Karpljuk: Razvojne smernice v športu in rekreaciji

več »

Prva številka, leto 2011

Bojan Kekec: Delo državnega svetnika

Na splošno je delo Državnega sveta (DS) premalo znano, več o njem pa vedo strokovne organizacije in civilna družba, s katerimi dokaj dobro sodelujemo.

več »

Prva številka, leto 2011

Milena Kramar Zupan: Zdravstveni dom – nepogrešljiv za zdravje ljudi

Zdravstveno varstvo je enoten sistem, katerega posamezni elementi imajo specifično vlogo. Poenostavljena strukturna shema deli zdravstveno varstvo na primarno, sekundarno in terciarno. Vsaka raven ima svoje odgovornosti za določen obseg dela glede na značilnost zdravstvenih problemov, označujejo pa ga tudi izvajalci in organizacijske oblike.

več »

Četrta in peta številka, leto 2010

Andreja Pleničar: Knjižnice, kot si jih zaslužimo

več »

Četrta in peta številka, leto 2010

Franci Kek: Potrebujemo ustrezno politiko kulture in primerno kulturo politike

več »

Četrta in peta številka, leto 2010

Anja Rebolj: Anatomija okusa

več »

Tretja številka, leto 2010

Elvira Medved: Odnosi z javnostmi

več »

Tretja številka, leto 2010

Joža Miklič: »Odlika je delati tisto, kar je dostojno, ne pa le tisto, kar je dovoljeno«

več »

Druga številka, leto 2010

Franci Šali: Nezaposlenost v letu recesije

več »

Druga številka, leto 2010

Jože Gričar: Ponavadska e-regija priložnost za Slovenijo

več »